Amaç

Fotovoltaik (FV) güneş hücreleri konusunda Türkiye’nin farklı araştırma kurumlarında yer alan öğretim üyelerine ek olarak, bu gruplarda aktif olarak araştırmalara katılan öğrencilerini, 114F341 kodlu TÜBİTAK proje yürütücüsü kurum olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)’de bir araya getirmeyi ve bilgi alışverişi yapılmasını amaçlamaktadır. Çalıştayın sonunda ise ileriye dönük ortak çalışma/proje vs. olasılıklarının tartışılması planlanmaktadır.